Locatie: De Ogtent, Remigiusplein 9 ‘Bij Bert,’ aanvang 20.00  

Beste leden van Reflex,

We zijn halverwege het volleybalseizoen. Een seizoen waarin de eerste stappen in de samenwerking tussen Wevoc en Reflex zijn gezet. Vier LIVO-teams zijn van start gegaan in de competitie, en met een bevredigend resultaat.

Nu de eerste maanden van de gezamenlijke toekomst een feit zijn vinden we het als bestuur belangrijk om je te informeren over waar achter de schermen aan is gewerkt, en hoe we naar de toekomst toe verder willen gaan.

Daarom nodigen we jullie uit voor een bijzondere ledenvergadering. In deze vergadering willen we jullie bijpraten over waar we staan, onze visie geven ten aanzien van de uitgangspunten voor de fusie (financiën, locatie etc.), en daarna van jullie horen of er nog steeds voldoende draagvlak is voor de samenvoeging van de twee verenigingen.

Aan het eind van de avond vragen we dan jullie instemming om het fusieproces door te zetten, of wanneer je niet wilt instemmen, op welke punten er dan aanpassingen zouden moeten plaatsvinden.

Een belangrijke vergadering dus, en daarom hopen we echt dat zoveel mogelijk leden aanwezig zijn. De LIVO leden zijn, via een aparte mail uitgenodigd om bij één van beide vergaderingen (Wevoc en Reflex hebben in de gelijke periode een ALV) aan te schuiven.

 Laat je stem niet verloren gaan, en zorg dat je erbij bent. Dus hopelijk tot dan!

 De gezamenlijke besturen van LIVO, Wevoc en Reflex